Investeren in de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam

PAM is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gespecialiseerd in het opkopen en  herverkavelen van ontwikkelingslocaties in Amsterdam en omgeving.

De ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam is langdurig gedomineerd door grote corporaties en grote ontwikkelaars. Als reactie daarop is een beweging ontstaan die inzet op veel kleinschaliger ontwikkeling van onderop. In de afgelopen jaren heeft de gemeente daar een aantal locaties voor beschikbaar gesteld. En dat  is groot succes geworden; zo groot dat er inmiddels lange wachtlijsten zijn ontstaan.

Gelukkig biedt Amsterdam nog mogelijkheden genoeg,  de locaties en gebouwen die beschikbaar komen zijn vaak nog heel grootschalig en daardoor uitsluitend bereikbaar voor grote kapitaalkrachtige partijen. Door middel van aankoop en herverkaveling, gaat PAM die locaties en gebouwen ook binnen het bereik van kleinere partijen brengen. Gezien de enorme vraag naar geschikte locaties kan PAM haar participanten een heel aantrekkelijk rendement bieden.